Bel ons: 020 - 640 33 06020 - 640 33 06
( MA t/m VR 09.00 - 18.00 uur )

Home | Nieuws | 'Gemeente moet strenge bouwnormen kunnen negeren'

'Gemeente moet strenge bouwnormen kunnen negeren'

'Gemeente moet strenge bouwnormen kunnen negeren'

Gemeenten moeten bij bouwbesluiten de landelijke normen voor geluidshinder, het kappen van bomen en het behoud van monumenten gedeeltelijk naast zich neer kunnen leggen. Alleen dan lukt het om de vaak lange, en ingewikkelde procedures voor de goedkeuring van de bouw van woningen of bedrijfspanden te vereenvoudigen.

Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies dat vandaag aan minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz wordt aangeboden.

'Totaalplaatje beoordelen'

'Een gemeente moet het totaalplaatje kunnen beoordelen en een project goedkeuren als per saldo de omgevingskwaliteit verbetert, ook al worden een of meer normen overschreden,' zegt Niels Koeman, voorzitter van de commissie die het advies heeft opgesteld.

Nu komen projecten vaak stil te liggen als aan een of twee normen niet wordt voldaan. Een gemeente zou, volgens Koeman, in de nieuwe situatie de plicht moeten hebben om een uitgebreide toelichting te geven indien bepaalde normen overschreden mogen worden. 'We willen meer rek, maar daar staat meer onderzoek en meer inspraak tegenover.'

Uitleg bij overschrijding

Koeman geeft als voorbeeld de geluidsnormen waaraan nieuwe woningen moeten voldoen. Zo kunnen kantoren langs snelwegen vanwege deze normen vaak niet tot woningen worden verbouwd. De gemeente Amsterdam stelde zich eerder al wel soepel op ten aanzien van de verbouwing van kantoren langs de ringweg.

'Met het huidige stelsel kun je ook al het een en ander bereiken,' zegt Koeman. 'Maar de procesrisico's zijn aanzienlijk.' Belanghebbenden kunnen voor de rechter een vergunning aanvechten als een gemeente een wettelijke norm niet naleeft.

Risico's op procedures

In de nieuwe opzet lopen gemeenten ook risico's. Projectontwikkelaars die elders in een gemeente wel aan de strenge eisen moeten voldoen, kunnen eisen dat zij ook voor een uitzondering in aanmerking komen.

Het advies van de Rli richt zich op de uitwerking van de Omgevingswet die eerder dit jaar door minister Schultz door de Tweede Kamer werd geloodst. De wet wordt beschouwd als het grootste wetgevingstraject sinds de Tweede Wereldoorlog. In totaal worden 26 wetten en 120 Algemene Maatregelen van Bestuur die de leefomgeving regelen samengevoegd. Doel is het vereenvoudigen en versnellen van bouwprocedures. Volgens de Rli dreigen bij de uitwerking van de nieuwe wet opnieuw allerlei details te worden toegevoegd.

Streng zijn mag
 ook

De Rli wijst erop dat sommige normen waaronder milieu-eisen Europees zijn geregeld. Daarvan afwijken is niet mogelijk. Regels op het gebied van geluid, geur, bodem en veiligheid zijn een Nederlandse aangelegenheid.

Ook moeten gemeenten volgens het advies kunnen besluiten om juist strengere normen te hanteren dan landelijk is afgesproken. Koeman: 'Als je meer vertrouwen geeft aan lokale overheden, moet je er ook voor open staan dat het een andere kant opgaat.'